1. Hvem er vi?

Når du besøger P. Christensen Mobility A/S’ (herefter ”vi/os/vores”) hjemmeside www.pchristensenmobility.dk eller på anden måde er i kontakt med eller indgår aftale med os, behandler vi personoplysninger om dig i overensstemmelse med nærværende generelle privatlivspolitik.

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er

P. Christensen Mobility A/S
CVR-nr. 28 71 46 96
Krumtappen 20
5260 Odense S

E-mail: info@pchristensen.dk
Telefon: 70 202 203

2. Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Nedenfor kan du finde en beskrivelse af hver enkelt behandlingsaktivitet, information om hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, behandlingsgrundlaget, videregivelse, behandlingens varighed og, hvor dette er relevant, oplysning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

2.1. Brugeroprettelse

Når du besøger vores hjemmeside, har du mulighed for at oprette en bruger. Hvis du har indgået in leasingaftale med os, har du via din brugeradgang mulighed for online at tilgå din leasingaftale, oplysninger om din bil samt øvrige data og oplysninger om fakturering. I forbindelse med oprettelse af en bruger på vores website behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med henblik på at tilbyde dig en oversigt over dit aftaleforhold med os via vores hjemmeside.  

2.2. Kontaktformularer

På hjemmesiden er det muligt at udfylde en kontaktformular for herefter at blive kontaktet af os. Når du udfylder kontaktformularen, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at besvare din henvendelse, som både kan vedrøre generelle forespørgsler i form af generelle spørgsmål til korttidsleasing, mulige løsninger m.v. eller konkrete forespørgsler, f.eks. en anmodning om at blive kontaktet for at høre nærmere om en bestemt bil.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt markedsføringslovens § 10, stk. 1 om direkte markedsføring.

2.3. Nyhedsbreve

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og præferencer, f.eks. ift. bilmærke. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at fremsende det ønskede nyhedsbrev til dig samt at markedsføre vores virksomhed og produkter over for dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt markedsføringslovens § 10, stk. 1 om direkte markedsføring.

Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at trykke på knappen ”Afmeld”, som findes nederst i hvert nyhedsbrev. At du trækker dit samtykke tilbage påvirker ikke den behandling af personoplysninger, der allerede har fundet sted forud for tilbagetrækningen af samtykket.

2.1. Brug af cookies

Vores hjemmeside gør brug af cookies. I forbindelse med vores brug af cookies behandler vi personoplysninger om dig i form af IP-adresse, device-ID, referrers, oplysninger om browser eller device type, oplysninger om din adfærd på hjemmesiden (og på tværs af hjemmesider), præferencer (f.eks. ift. sprog og indstillinger) og unikke ID.

Nødvendige cookies
Når vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med brugen af nødvendige cookies, er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med henblik på at kunne levere en fuldt funktionel hjemmeside.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af nødvendige cookies er således at sikre, at vores hjemmeside fungerer optimalt.

Ikke-nødvendige cookies
Når vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med brugen af ikke-nødvendige cookies, herunder præferencer, statistik og markedsføringscookies, er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at ændre dine indstillinger for brug af cookies her.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af præferencecookies er at sikre, at hjemmesiden kan huske f.eks. valgte sprog, indstillinger ift. videokvalitet m.v.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af brugen af statistikcookies er at gøre det muligt for os at få indsigt i de hjemmesidebesøgendes interaktioner med vores hjemmeside.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af brugen af markedsføringscookies er at kunne spore den hjemmesidebesøgendes adfærd på tværs af websites og platforme med henblik på adfærdsbaseret markedsføring.

Brug af tredjepartscookies
Når vi gør brug af tredjepartscookies, kan der ske videregivelse af dine personoplysninger til sådanne tredjeparter. Du kan finde mere information om de pågældende tredjeparter i selve cookiebanneret.

Visse udbydere af tredjepartscookies behandler herudover dine personoplysninger til deres egne formål, hvorfor vi opfordrer dig til at gennemgå disse udbyderes privatlivspolitikker via de respektive links i cookiebanneret (”Få mere at vide om denne udbyder”).

2.2. Tilbud

Hvis du ønsker at lease en bil hos os og i den forbindelse efterspørger et tilbud, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, telefonnummer og e-mailadresse med henblik på at fremsende tilbud til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

2.3. Aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af leasingaftale, herunder kreditvurdering, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, civilstand og kopi af kørekort samt oplysninger om økonomiske forhold i form af gæld (herunder gæld til det offentlige), skatteoplysninger, lån, løn, faste udgifter og rådighedsbeløb. Herudover behandler vi fortrolige personoplysninger i form af CPR-nummer.

Ovenstående økonomiske oplysninger om dig modtager vi fra vores samarbejdspartner Uniify.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at gennemføre lovpligtig kreditvurdering forud for aftaleindgåelse, udarbejde og fremsende leasingaftale samt at registrere dig som bruger af bilen.

Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt) og litra c (retlig forpligtelse), jf. kreditaftalelovens § 7c.

Retsgrundlaget for behandlingen af fortrolige personoplysninger i forbindelse med kreditvurdering er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. kreditaftalelovens § 7c.

2.4. Mercedes Me App

Når du har leaset en Mercedes, har du mulighed for at downloade appen Mercedes Me, udbudt af Mercedes Benz Danmark A/S. For at give dig adgang til din bil i appen behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, kørekortnummer og oplysninger fra registreringsattesten. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at sikre, at du er registrering som bruger af den bil, som du får adgang til.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt). 

Mercedes Benz Danmark A/S er i øvrigt dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der foretages i Mercedes Me App. 

2.5. Fakturering, rykker og inkasso

Du faktureres løbende i overensstemmelse med leasingaftalen ved brug af dit navn, adresse og registreringsnummer. Formålet med behandlingen af personoplysninger er administrere faktureringen.

Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

I tilfælde af manglende betaling videregiver vi dine personoplysninger i form af navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer til Danske Inkasso eller til vores advokat med henblik på at inddrive den manglende betaling.

Retsgrundlaget for videregivelsen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), idet det er i vores legitime interesse at videregive almindelige personoplysninger om dig med henblik på at inddrive manglende betaling.

2.6. Værksted

Hvis der i leasingperioden opstår behov for værkstedsbesøg, behandler vi personoplysninger om dig i overensstemmelse med nærværende afsnit.

Når du booker en tid til et værkstedsbesøg, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, adresse, e-mail og telefonnummer samt registreringsnummer på bilen. Vi behandler oplysningerne med henblik på booke din værkstedstid, sende en påmindelse til dig herom dagen før din værkstedstid samt til at udføre det aftalte arbejde.

Hvis du har booket en tid via Mercedes Me App, modtager vi ovenstående personoplysninger om dig fra Mercedes Benz Danmark A/S.

Retsgrundlaget for behandlingen, og en eventuel videregivelse, af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

2.7. Leje af bil

Hvis du ønsker at leje en bil, enten som lånebil mens din egen bil er på værksted eller som almindelig billeje, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og kørekortnummer samt kopi af kørekort (herunder fortrolige personoplysninger i form af CPR-nummer). Formålet med behandlingen af personoplysninger er at indgå lejekontrakt for bilen samt sikre, at du har et gyldigt kørekort til at føre bilen.

Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt) samt litra c (retlig forpligtelse), jf. § 4, stk. 2 i bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører. 

Retsgrundlaget for behandlingen af fortrolige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. § 4, stk. 2 i bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører.

3. Fælles dataansvar med P. Christensen

Der er fælles dataansvar mellem os og P. Christensen A/S (herefter ”PC”), fsva. behandlingen af personoplysninger om kunder og hjemmesidebesøgende. Der er derfor indgået aftale om fælles dataansvar.

Det er mellem os og PC aftalt, at vi er ansvarlige for at opfylde oplysningspligten. Vi skal derfor give dig følgende oplysninger:

Som led i koncernforholdet mellem PC og os, stiller PC en række administrative ydelser, herunder ifm. kundesupport, marketing og IT-systemer, til rådighed for os. Vi bestemmer i fællesskab formålene med behandlingen af personoplysninger om kunder og hjemmesidebesøgende, herunder hvilke IT-systemer der anvendes.

PC er ansvarlig for, at der foreligger et gyldigt behandlingsgrundlag i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, ligesom PC er ansvarlig for sikring af de registreredes rettigheder i forbindelse med behandlingen. Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder som beskrevet i pkt. 6 eller 7, skal du således rette henvendelse til

P. Christensen A/S
CVR-nr. 80 49 32 15
Krumtappen 20
5260 Odense S
E-mail: [indsæt e-mail]Telefon: [indsæt telefonnummer]

4. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for at opfylde det eller de formål med behandlingen, som er angivet ovenfor. Vi sletter således dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare disse. Til brug for vurderingen af opbevaringsperioden vil vi lægge vægt på eventuelle lovgivningsmæssige forpligtelser til opbevaring, forældelsesregler m.v., ligesom vi vil vurdere opbevaringsperioderne i lyset af behandlingens risiko.

 • Hvis du har oprettet en bruger på vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig, så længe brugeren er aktiv. Hvis du ikke logger på din bruger i en periode på 2 år, slettes din bruger og dertil hørende personoplysninger.
 • Hvis du er skrevet op til at modtage et nyhedsbrev, behandler vi personoplysninger om dig, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. Når du framelder dig nyhedsbrevet, sletter vi dine personoplysninger, idet vi dog opbevarer dokumentation i form af dit samtykke i en periode på 3 måneder efter, at dette er trukket tilbage
 • Hvis du har givet samtykke til at blive kontaktet via en kontaktformular, behandler vi dine personoplysninger så længe korrespondancen med dig om den pågældende henvendelse er aktiv. Hvis korrespondancen resulterer i et kundeforhold, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med opbevaringsperioderne for kundeforhold. Hvis korrespondancen ikke resulterer i et kundeforhold, sletter vi dine personoplysninger senest 6 måneder efter modtagelsen.
 • Cookies opbevares og slettes i overensstemmelse med de angivne udløbstider i cookiebanneret, som kan tilgås her.
 • det løbende kundeforhold, herunder tilbud, kreditvurdering, leasingkontrakt/lejekontrakt, værkstedsbesøg, faktura m.v. vil regnskabsmateriale, herunder transaktionssporet, bilag og anden dokumentation, blive opbevaret i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med bogføringslovens regler, idet selve leasingkontrakten dog opbevares så længe denne er gældende og i en periode på 5 år herefter.

5. Overladelse og overførsel af dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, overlader vi disse til behandling hos en række af vores databehandlere, herunder udbydere af IT-systemer og hosting-løsninger samt udbydere af løsninger til brug for fremsendelse af nyhedsbreve m.v.

I forbindelse med vores brug af Microsoft Office, kan der i henhold til Microsofts helt sædvanlige vilkår og i meget begrænset omfang ske overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS i de tilfælde, hvor vi måtte have behov for at få support fra Microsoft. Overførslen sker i overensstemmelse med Microsofts standardvilkår.

I forbindelse med vores brug af øvrige databehandlere, samt udbydere af tredjepartscookies, kan der ske overførsel af dine personoplysninger til USA på baggrund af EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse og de respektive databehandlere og underdatabehandleres certificering under EU-US Data Privacy Framework eller på baggrund af EU-Kommissionens Standard Contractual Clauses. Herudover kan der ske overførsel til Storbritannien på baggrund af EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse eller bindende virksomhedsregler. Endelig kan der på baggrund af bindende virksomhedsregler ske overførsel til Filippinerne, Singapore, Brasilien, Japan, Canada, Indien, Sydkorea, Australien og Mexico. 

6. Retten til at trække samtykke tilbage

For de behandlinger af personoplysninger, der hviler på dit samtykke, skal du være opmærksom på, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 3.

7. Hvilke rettigheder har du?

Hvis betingelserne herfor i hhv. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven er opfyldt, har du følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse

Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du henvende dig til os ved brug af kontaktoplysningerne i pkt. 1.

Klage til Datatilsynet
Du har herudover mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk eller Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail dt@datatilsynet.dk og telefon +45 33 19 32 00.